- Front&Back-End Development

- Web/Software Development

- Mobile App Development

- Graphic and Web Design

- Database

Web & Grafische Design

iTECS-iCT ontwikkelt in nauwe samenwerking met haar opdrachtgevers uiteenlopende websites. Een beknopt bedrijfsprofiel, een attractieve productpresentatie of een complete online e-commerce site. Afhankelijk van uw wensen, maar vooral uw doelstellingen ontwikkelt iTECS-ICT een online aanwezigheid met een duidelijke toegevoegde waarde.

Maar niet alleen ‘nieuwe’ media, ook voor uw logo (huisstijl), advertenties, brochures, busreclame en dergelijke, kunt u bij ons terecht. Van begin tot eind verzorgen wij het gehele traject

Software&Applicatie oplossing

iTECS-iCT heeft een jarenlange ervaring in het ontwikkelen van applicaties. Wij zijn in staat om het hele traject van definitie tot oplevering voor onze rekening te nemen. Het is uiteraard ook mogelijk om een deel van een project aan ons uit te besteden. Indien gewenst kunnen wij een groot project ook in samenwerking met voor ons vertrouwde partners uitvoeren.

iTECS-iCT ontwikkelt binnen een zeer kort tijdsbestek een volwaardige applicatie die aansluit bij uw behoeften. Wij zijn hiertoe in staat, doordat wij de afgelopen jaren onze zorgvuldig samengestelde standaarden en standaardmethodes effectief hebben ingezet.

Experties

Front-End
JavaScript
HTML
CSS
Bootstrap
Angular JS
JQuery
Github
SASS
Back-End
PHP
Java
Phyton
C#
Ruby
Oracle
MySql
.Net
Design
Photoshop
Illustrator
InDesign
Layout Optimization
Print Design
Maya
Autocad
3Ds Max